Oorlogs syndroom

“Oorlogssyndroom”

zoveel jaar later
zoveel verdriet

hij was niet altijd een prater
maar had zo’n intens verdriet

zijn maten stierven achter hem
hij hoorde alleen een harde knal

vergeet me nooit, riep een stem
ik ben slechts een enkel geval

zoveel jaar later
zoveel verdriet

ook hij was een slachtoffer
al zag je het niet

zijn rust was zijn offer
de oorlog vergat hij niet.